Bystre

Wieś w gminie Baligród, położona w dolinie Jabłonki między Pasmem Wołosani a Łopiennika. Wzmiankowana w 1552 r. W 1821 r. wybudowano cerkiew, którą spalono w czasie I wojny światowej (1914-15). …