Łabędy

Dawna wieś, obecnie część Gliwic, położona przy liniach kolejowych z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich. Nazwa dzielnicy pochodzi być może od przebywających w dawnych czasach na tych terenach licznych …

Brzezinka

Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie do Strzelec Opolskich. Znaleziono tu pozostałości osady z wczesnego okresu żelaza (700–400 p.n.e.). Wieś wzmiankowana była w 1376 r., a w wykazie …

Stare Gliwice

Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie do Strzelec Opolskich. Nazwa Stare Gliwice pojawia się pierwszy raz w dokumencie z 1317 r. Dokumentem tym jest akt notarialny wystawiony przez …

Gliwice

Miasto na prawach powiatu w województwie śląskim (187 tys. mieszkańców), położone na zachodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, przy skrzyżowaniu autostrad A4 Wrocław – Kraków i A1 Ostrawa – Pyrzowice oraz …

Wójtowa Wieś

Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie Gliwice – Kędzierzyn-Koźle. Wieś powstała na przełomie XVI i XVII w. Dzielnica miasta Gliwice od 19 stycznia 1927 r.

Szobiszowice

Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie Gliwice – Pyskowice. Wzmiankowana w 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis jako Novo Sobyssowitz. Dzielnica miasta Gliwice od 1875 …

Sośnica

Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy towarowej linii kolejowej Gliwice – Katowice Ligota. Sośnica dawniej była wsią usytuowaną między Zabrzem i Gliwicami. Założył ją biskup wrocławski Tomasz po uzyskaniu …