Rybnik

Miasto na prawach powiatu (141 tys. mieszkańców) w województwie śląskim, położone przy szosach Gliwice – Wodzisław Śl. i Racibórz – Żory, oraz liniach kolejowych Chałupki – Katowice i Nędza – …

Paruszowiec-Piaski

Dawna wieś, obecnie dzielnica Rybnika, położona przy szosie i linii kolejowej Rybnik – Orzesze (1856). Piaski położone są przy linii kolejowej Rybnik – Żory (1936). Od 1926 r. część Rybnika. …

Gotartowice

Dawna wieś, obecnie dzielnica Rybnika, położona przy szosie i linii kolejowej Rybnik – Żory, biegnie tędy też kolej piaskowa Kotlarnia – Boguszowice. Wzmiankowana w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, …