Marklowice

Dawna wieś, obecnie dzielnica Cieszyna, położona przy szosie i linii kolejowej do Zebrzydowic. W 1934 r. poprowadzono tędy linię kolejową Zebrzydowice – Cieszyn, w 1977 r. wieś włączono w obręb …

Cieszyn

Cieszyn to jedno z najbardziej malowniczych miast w Polsce, położone nad rzeką Olzą, przy granicy polsko-czeskiej. Historyczna stolica Śląska Cieszyńskiego liczy obecnie 35,5 tys. mieszkańców i stanowi siedzibę władz powiatowych. …