Opatów

Wieś gminna w powiecie kłobuckim. Znaleziska z okresu kultury łużyckiej, wieś wzmiankowana w końcu XIII w. od XV do XVIII w. należała do starostwa krzepickiego. Warto zobaczyć: Kościół Niepokalanego Poczęcia …