Wola

Wieś w gminie Miedźna. Wola jest jedną z najludniejszych wsi w Polsce (8500 mieszkańców). Największym ośrodkiem przemysłowym na terenie Woli była Kopalnia Węgla Kamiennego Czeczott, od 1 lipca 2000 r. …

Grzawa

Wieś w gminie Miedźna, położona przy szosie Pszczyna – Oświęcim. Grzawa jest jedyną w Polsce miejscowością o takiej nazwie. Gdyby w przeszłości jej pisownia nie przechodziła różnych przeinaczeń, dziś wioska …

Góra

Wieś w gminie Miedźna, położona przy szosie Pszczyna – Oświęcim. Nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Gora wymienia w latach 1470-80 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis.

Frydek

Wieś w gminie Miedźna. Osadę po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej założył pan na Pszczynie Siegfried von Promnitz ok. 1630 r. i nazwał swoim imieniem Siegfriedsdorf.