Suszec

Wieś gminna w powiecie pszczyńskim, położona przy szosie i linii kolejowej Żory – Pszczyna. Nazwa Suszec pojawia się w wykazie polskich nazw miejscowości tylko jeden raz. Pochodzi od słowa ,suchy', …

Rudziczka

Wieś w gminie Suszec, położona przy szosie i linii kolejowej Żory – Pszczyna. Powstała w k. XVI w., początkowo folwarku istniało tu tylko kilka gospodarstw chłopów pańszczyźnianych. Pod k. XVIII …

Radostowice

Wieś w gminie Suszec, położona przy szosie i linii kolejowej Żory – Pszczyna. Radostowice powstały w XIV w. W 1938 r. przez jej północną część przeprowadzono linię kolejową Pszczyna-Żory i …

Mizerów

Wieś w gminie Suszec. Początkowo część Kryr od których oderwał się w XVI w. W XVIII w. książę pszczyński w dworze umieścił siedzibę klucza zachodnio pszczyńskich dóbr. W 1811 r. …

Kryry

Wieś w gminie Suszec. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1380 r. Wieś została założona w 1. poł. XIV w. w okresie kolonizacji ziemi pszczyńskiej. Wtedy też powstały 23 gospodarstwa …