Wojska

Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi pochodzi od polskiej nazwy określającej wojsko i oznaczała osadę o charakterze militarnym, w której stacjonowali wojowie-rycerze. W księdze łacińskiej Liber fundationis …

Tworóg

Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec i towarowej linii kolejowej Fosowskie – Tarnowskie Góry. Wieś powstała na pocz. XVI w., wzmiankowana w 1530 r. …

Świniowice

Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi Świniowice pochodzi od leśnego wypasu świń, którym między innymi zajmowali się mieszkańcy. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za …

Potępa

Wieś w gminie Krupski Młyn, położona przy ujściu Stoły do Małej Panwi. W XVI w. istniały tu dymarki i tartak, w 1666 r. wzniesiono kuźnicę. W latach totalitaryzmu hitlerowskiego wieś …

Pniowiec

Dawna wieś, obecnie część Tarnowskich Gór. Wzmiankowana w 1415 r., jako część powstałej wtedy parafii starotarnowickiej. Miejscowość należała do dziedzica Starych Tarnowic, Mikołaja Włodko, w XVI w. do Mikołaja Wrochema. …

Krupski Młyn

Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona wśród kompleksów leśnych nad Małą Panwią. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska młynarza Wacława Kruppy. Jego młyn stał na brzegu Małej Panwi w pobliżu centrum …

Koty

Wieś w gminie Tworóg, położona koło szosy Tarnowskie Góry – Lubliniec. Wzmiankowana jako osada hutnicza w 1. poł. XVI w. Przed I wojną światową nazwę wsi zmieniono na niemiecko brzmiącą …

Kopienica

Wieś w gminie Zbrosławice. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w staropolskiej formie Copinicza. W okresie …