Wojska

Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi pochodzi od polskiej nazwy określającej wojsko i oznaczała osadę o charakterze militarnym, w której stacjonowali wojowie-rycerze. W księdze łacińskiej Liber fundationis …

Tworóg

Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec i towarowej linii kolejowej Fosowskie – Tarnowskie Góry. Wieś powstała na pocz. XVI w., wzmiankowana w 1530 r. …

Świniowice

Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi Świniowice pochodzi od leśnego wypasu świń, którym między innymi zajmowali się mieszkańcy. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za …

Koty

Wieś w gminie Tworóg, położona koło szosy Tarnowskie Góry – Lubliniec. Wzmiankowana jako osada hutnicza w 1. poł. XVI w. Przed I wojną światową nazwę wsi zmieniono na niemiecko brzmiącą …

Hanusek

Wieś w gminie Tworóg, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Stollenwasser.

Brynek

Wieś w gminie Tworóg, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec i towarowej linii kolejowej Fosowskie – Tarnowskie Góry. W XVI w. istniała tu kuźnia. Miejscowość rozwinęła się po zbudowaniu …

Boruszowice

Wieś w gminie Tworóg. Boruszowice powstały w 1743 r., kiedy zaczęła tu działać huta żelaza, która w 1894 r. ewoluowała w fabrykę materiałów wybuchowych, a w 1924 r. w wytwórnię …