Wały Chrobrego

Średniowieczne grodzisko plemienia Gołęszyców z VIII-IX w., położone w lesie nieopodal Lubomi, obok ważnego traktu handlowego wiodącego doliną Odry do Bramy Morawskiej, na pograniczu ziemi Wiślan i Państwa Wielkomorawskiego. Gród …

Syrynia

Wieś w gminie Lubomia, położona na Płaskowyżu Rybnickim, przy szosie Krzyżanowice – Wodzisław Śl. i towarowej linii kolejowej Olza – Racibórz Markowice, od której odchodzi linia do Pszowa. Wzmiankowana ok. …

Stawy Wielikąt

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o pow. 636,5 ha, obejmujący kompleks stawów hodowlanych składający się z dziewięciu większych i kilkunastu małych stawów. Od 2004 r. ostoja ptaków o randze międzynarodowej, od 2008 r. …

Nieboczowy

Wieś w gminie Lubomia, położona nad Odrą, w Kotlinie Raciborskiej. Wzmiankowana w 1240 r., od 1603 r. własność Reiswitzów, od 1730 r. ks. Lichnowskich. W 1840 r. założono szkołę, istniejący …

Lubomia

Wieś gminna w powiecie wodzisławskim, położona na Płaskowyżu Rybnickim, przy towarowej linii kolejowej Olza – Racibórz Markowice. Wzmiankowana w 1303 r., w 1358 r. ks. raciborska Eufemia daruje ją klasztorowi …

Ligota Tworkowska

Wieś w gminie Lubomia, położona nad Odrą, w Kotlinie Raciborskiej. Wzmiankowana 1428 r. jako „Lhota”, przez długi czas wchodziła w skład majątku w Tworkowie, od 1643 r. własność von Reiswitzów, …

Grabówka

Wieś w gminie Lubomia, położona na Płaskowyżu Rybnickim. Miejscowy dwór założyli w 1603 r. Reiswitzowie. W latach 1730-1945 własność Lichnowskich, w 1861 r. notowana już jako wieś. Warto zobaczyć:

Buków

Wieś w gminie Lubomia, położona w Kotlinie Raciborskiej, nad Odrą, przy szosie Krzyżanowice – Wodzisław Śl. Wzmiankowana ok. 1303 r. Zniszczona przez powódź w 1997 r. W pobliżu wsi w …