Mielęcin

Osada w gminie Bralin, położona u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich, nieopodal Weronikopola. W XV-XVI w. własność Mielęckich, później Masłowskich, od 1897 r. Hulewiczów. W latach 1918-20 miejscowość leżała na linii …

Weronikopole

Wieś w gminie Bralin, położona u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich. Nazwa pochodzi od właścicielki okolicznych dóbr, Weroniki Masłowskiej (ok. 1787-1832), która pochowana jest na wzgórzu za wsią.

Tabor Wielki

Wieś w gminie Bralin, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Wrocław – Warszawa. Założona przez braci czeskich, sprowadzonych z Moraw przez Fryderyka II w latach 1749-63. Cierpieli oni prześladowania religijne …

Nowa Wieś Książęca

Wieś w gminie Bralin, położona we Wzgórzach Mnichowickich. Dawna własność rodu Iwanów. Warto zobaczyć: Kościół Św. Trójcy z 1804 r. Jednonawowy, prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy. Kwadratowa wieża …

Nosale

Wieś w gminie Bralin, położona we Wzgórzach Mnichowickich. Wzmiankowana w 1498 r., własność Domasłowskich, od 1660 r. Trzcińskich, od 1702 r. von Pozerów. Kolejni właściciele to: Moritz Wilhelm von Prittwitz …

Mnichowice

Wieś w gminie Bralin, położona we Wzgórzach Mnichowskich. Od 1220 r. dzięki darowiźnie Henryka Brodatego własność klasztoru augustianów we Wrocławiu na Piasku (stąd nazwa). Darował je wówczas klasztorowi Henryk Brodaty …

Czermin

Wieś w gminie Bralin położona na południowym stoku Wzgórz Ostrzeszowskich, zamieszkana przed 1945 r. osadników czeskich, którzy przyjęli wyznanie baptystów. Warto zobaczyć: Założony w 1886 r. dawny cmentarz baptystów, zwany …