Turkowy

Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1245 r., stanowiła własność biskupa wrocławskiego. Biskup Konrad (1417-1447) oddał wieś w zastaw, aby uzyskać środki na prowadzenie wojny z …

Trębaczów

Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wg legendy nazwa pochodzi od trąbienia miejscowej ludności, na znak radości z zabicia smoka. Wzmiankowana w 1232 r. jako własność biskupstwa wrocławskiego, …

Słupia pod Bralinem

Wieś w gminie Perzów, leżąca na południowym skraju Wzgórz Ostrzeszowskich, na południowym zboczu Góry Celnej. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa. Wg legendy stał tu za czasów pogańskich słup, który, …

Perzów

Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Równinie Oleśnickiej. Jej nazwa pochodzi od perzu, którym wg legendy mieszkańcy mieli nakarmić żarłocznego smoka. Znajdowała się na terenie historycznego Śląska, do 1702 …

Miechów

Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Jedna z najstarszych miejscowości w okolicy, wzmiankowana w 1376 r., w XIV w. własność Mechowiczów (Miechowiczów), od 1739 r. książąt Biron von …

Domasłów

Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1281 r., kiedy została przekazana cystersom z Lubiąża. W XV w. własność Domasłowskich, w latach 1540-1676 Trzcińskich, 1676-1842 Pozerów, od …