Wielki Buczek

Wieś w gminie Rychtal, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Wieś wzmiankowana w 1271 r. jako własność biskupów wrocławskich, wyludniona wskutek epidemii i na nowo …

Proszów

Wieś w gminie Rychtal, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1245 r. jako własność biskupów wrocławskich. Nazwa wsi wywodzi się od rycerza Prosza. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Rocha z …

Rychtal

Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Równinie Oleśnickiej, dawne miasteczko, znajdujące się na historycznym Śląsku. Przebiega tędy szosa i nieczynna linia kolejowa Namysłów – Kępno. Wzmiankowana w 1233 r., …

Krzyżowniki

Wieś w gminie Rychtal, położona na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wysoczyzny Wieruszowskiej. Pierwotnie własność zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą z Wrocławia (stąd nazwa wsi), od 1249 do 1925 r. w …

Drożki

Wieś w gminie Rychtal, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1310 r. Wojska polskie wkroczyły tu 19 stycznia 1920 r. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Jana Nepomucena z 1843 r., …

Darnowiec

Wieś w gminie Rychtal, położona na Równinie Oleśnickiej. Powstała za czasów Fryderyka II (1740-86) jako niemiecka osada. W czasie wojny siedmioletniej stoczył tu bitwę generał von Dornberg, od którego pochodzi …