Buczkowice

Duża wieś gminna w powiecie bielskim, położona przy szosie Bielsko-Biała – Szczyrk, powstała ok. 2. poł. XVI w. na terenie dominium łodygowickiego. W 1975 r. urodził się tu Łukasz Kruczek, …

Zabłocie

Dawna osada założona w XV w., przyłączona do Żywca w 1950 r. Przed 2. wojną światową zamieszkana była w znacznej części przez społeczność żydowską. Po doprowadzeniu linii kolejowej w 1878 …

Moszczanica

Dawna wieś, obecnie część Żywca, położona przy szosie Żywiec – Sucha Beskidzka i w dolinie Moszczanicy. Wieś Moszczanica wzmiankowana była w 1477 r. W 2. poł. XVIII w. stała się …

Sporysz

Dawna wieś, obecnie część Żywca, położona nad Koszarawą wzdłuż szosy Żywiec – Korbielów i linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Wieś Sporysz powstała w XIV w., w XIX w. rozwinął …

Grojec (612 m)

Górujący nad Żywcem szczyt położony w widłach Soły i Koszarawy. Odkryto tu ślady osadnictwa z okresu lateńskiego i wczesnośredniowiecznej warowni. Na pocz. XV w. wzniesiono zamek Skrzyńskich, który później przeszedł …