U Šišky

Duża polana przy czerwonym szlaku Bílá Voda- Przełęcz Różaniec, w Górach Rychlebskich, roztaczają się z niej rozległe widoki na Borówkową i Jelena. Przed wojną znajdowała się tu osada Jedlovec, z …

Šafářova skála

Skała o wysokości 35 m, wyrzeźbiona w granitognejsach przez procesy mrozowe w czasie ostatniego zlodowacenia, wznosząca się nad doliną Bileho potoku w Górach Rychlebskich. Było to ulubione miejsce spacerów królewny …

Bílá Voda

Wieś u podnóża Gór Rychlebskich, położona przy granicy polsko-czeskiej. Założona w poł. XIII w., w 1732 r. właściciel dóbr z Doboszowic, Jakob Ernst von Lichtenstein-Kastelkorn, który później został biskupem ołomunieckim …

Borówkowa

Szczyt 900 m, najwyższy w środkowej części Gór Złotych, położony na granicy polsko-czeskiej. Nazwa pochodzi od wielkiej ilości czarnych jagód (borówek). W 1870 r. postawiono tu drewnianą wieżę widokową, która …