Frydek-Mistek

Miasto (61 tys. mieszkańców) leżące nad Ostrawicą na historycznym pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Powstałe z połączenia dwóch ośrodków miejskich: śląskiego Frydka i morawskiego Mistka. Poprzednikiem Frydka jest targowa osada …

Ropice (Ropica)

Wieś położona przy szosie Czeski Cieszyn – Jabłonków i linii kolejowej Czeski Cieszyn – Frydek-Mistek. Wzmiankowana w 1305 r. W 1687 r. istniała szkoła parafialna, w 1886 r. doprowadzono linię …

Konská

Dawna wieś, obecnie część Trzyńca, położona przy linii kolejowej do Czeskiego Cieszyna. Wzmiankowana w 1305 r., była niegdyś dużą i ważną wsią. W 1946 r. włączona do Trzyńca i w …

Trzyniec

Miasto (38 tys. mieszkańców) położone nad Olzą, przy szosie i linii kolejowej Czeski Cieszyn – Żylina. Wzmiankowane jako wieś w 1444 r., w 1839 r. powstała tu największa na Śląsku …