Broszkowice

Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Oświęcim – Chrzanów. Początkowo wieś Broszkowice (pierwotnie Zbroschkowice) należała do zamku oświęcimskiego, a następnie do mieszczan oświęcimskich. Na podstawie istniejących dokumentów wiadomo, iż …

Babice

Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Oświęcim – Tychy. Pierwsza wzmianka na temat wsi pochodzi z 1314 r., zamieszczona w dokumencie księcia Mieszka cieszyńskiego, który uwalnia Piotra Stosza z …

Rajsko

Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Pszczyna – Oświęcim. Jako właściciela Długosz podaje w 1470 r. Michała Skidzińskiego. W XVII w. w dworze w Rajsku ujęto zbójnika Wojciecha Klimczoka. …

Przecieszyn

Wieś w gminie Brzeszcze. Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Przeczeschyn wymienia w latach 1470-80 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. (za Wikipedią)

Jawiszowice

Wieś w gminie Brzeszcze, położona przy szosie Brzeszcze – Przeciszów i linii kolejowej Czechowice-Dziedzice – Oświęcim. Pierwsze wzmianki o Jawiszowicach można znaleźć w spisach świętopietrza z 1326 r., gdy ówczesna …