Zebrzydów

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1193 r. W latach 60. XX w. w rejonie wsi odkryto grodzisko kultury łużyckiej. W 1209 r. została wymieniona jako posiadłość kanoników regularnych z …

Wiry

Wieś w gminie Marcinowice. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1193 r. , 9 kwietnia papież Celestyn III potwierdzał Augustianom z wrocławskiego Piasku ich własności. Jedną z osad były Viuri. …

Tworzyjanów

Wieś w gminie Marcinowice, położona przy szosie Wrocław – Świdnica. Składa się z dwóch dawnych wsi: Kiefendorf (Sosnów) i Floriansdorf (Tworzyjanów). Najwcześniejsze wzmianki o wsi pochodzą z 1545 r., kiedy …

Śmiałowice

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1318 r., chociaż ostatnio odnaleziono wzmiankę o wsi, pochodzącą z 1240 r. W XV w. jako właściciel figurował Sigmund von Seidlitz. W okresie wojny …

Szczepanów

Wieś w gminie Marcinowice, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1353 r. Była własnością rodu von Nimptsch a od poł. XVIII w. von Lieres.

Marcinowice

Wieś gminna w powiecie świdnickim, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1204 r. Powstała prawdopodobnie jako wieś lokowana, a nazwę przyjęła od zasadźcy. W …

Krasków

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1250 r. Początkowo należała do klasztoru augustianów we Wrocławiu, od k. XV w. do von Zedlitzów, od 1848 r. – von Salischów.

Gruszów

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1369 r. W 1393 r. należała do oficera księcia świdnickiego Benescha Chusnika. Podobno przed 1500 r. we wsi był jakiś zamek W 1594 r. …