Źródło Cyryla

Źródło w południowej części Wzgórz Strzelińskich, na stoku Kalinowej Góry. Nad źródłem stromy pagórek, na który prowadzą kamienne stopnie. W 1811 r. leśniczy Roesner zbudował tu altanę, która stała się …

Wyżna

Szczyt 370 w środkowej części Wzgórz Strzelińskich, stanowiący niższą kulminację Gromnika. Zbudowany z gnejsów i łupków kwarcytowych, w których występuje złoże kwarcytów. Na zboczach i szczycie liczne skałki. Zobacz mapę

Średnia Droga

Droga leśna w południowej części Wzgórz Strzelińskich, biegnąca prosto przez ok. 3 km od Kalinowej Góry, przecina szosę Nowy Dwór – Kalinowice Górne, wspina się na Bukową Górę, przecina potok …