Sieroty

Wieś w gminie Wielowieś, położona przy szosie Pyskowice – Zawadzkie. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest …

Kopienica

Wieś w gminie Zbrosławice. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w staropolskiej formie Copinicza. W okresie …

Zbrosławice

Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. Nazwa miejscowości pochodzi od słowiańskiego imienia osobowego Zbrosław złożonego z dwóch członów: Zbro- (borti – …

Zawada

Wieś w gminie Zbrosławice, położona przy szosie Pyskowice – Bytom. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Bachweiler.

Wilkowice

Wieś w gminie Zbrosławice. Wzmiankowana w 1256 r. jako wieś w diecezji wrocławskiej. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Wilcow. Właścicielami wsi …

Łubie

Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1256 r. Przez długi czas była siedzibą jednego z najstarszych rodów górnośląskich – von Blacha. W XIX w. właścicielami okolicznych dóbr była rodzina Baildonów, …

Laryszów

Wieś w gminie Zbrosławice. Kolonię Larischhof obecnie Laryszów założył w 1775 r. Gustaw Wenzel von Larisch. Osadnicy przybyli z pogranicza Moraw i Czech i byli wyznania protestanckiego. W latach 1921-39 …