Dolina Górnej Bystrzycy

Górny odcinek doliny Bystrzycy (zwanej też Bystrzycą Łomnicką) w Górach Bystrzyckich. Powyżej Młotów rzeka płynie lekko wciętą doliną pomiędzy masywami Bieśca i Kłobuka na zachodzie i Łomnickiej Równi na wschodzie.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz