Gnieździec (226 m)


Strome wzniesienie w głównym grzbiecie Wzgórz Trzebnickich, sąsiadujące na północy z Kozimi Czubami i górujące od wschodu nad Kuraszkowem. Trawiasty szczyt, dzięki sprzyjającym warunkom stał się miejscem treningowym lotniarzy i paralotniarzy.

[mapsmarker marker=”131″]

Dodaj komentarz