Gontowa

Szczyt 377 m we Wzgórzach Gumińskich, najwyższa kulminacja tego pasma. Zbudowany z granodiorytów od wschodu, mylonitów z amfibolitami od zachodu i łupków szarogłazowych od południa.

Dodaj komentarz