Kalinka

Szczyt 388 m we Wzgórzach Strzelińskich, razem z Gromnikiem i Nowoleską Kopą tworzy trójkąt najwyższych wzniesień tego pasma. Zbudowany z kwarcytów, łupków kwarcytowych, gnejsów i granitów. Z odkrytych zboczy północnego i wschodniego rozciągają się rozległe widoki.

Dodaj komentarz