Karolin


Wieś w gminie Jordanów Śląski. Wzmiankowana w 1375 r. Należała do rodzin von Schickfuss i Mens.

Warto zobaczyć:

Klasycystyczny pałac z k. XVIII w., przebudowany ok. 1830 r. Obok folwark z 2. poł. XIX w. ze spichlerzem z k. XVIII w., przebudowanym na oficynę w XIX/XX w.

Dodaj komentarz