Kępy


Wieś w gminie Wądroże Wielkie.

Warto zobaczyć:

Kościół Podwyższenia Krzyża Św. z XIV w., przebudowany w XVI w. i gruntownie w 1755 r. (wg daty na chorągiewce). Przy bramie krzyż pojednania z XV w. Otaczający kościół cmentarz, porośnięty drzewostanem założono w XIV w.

Dodaj komentarz