Konin

Kategoria: Dolina konińska, Miasto Konin
Tagi: , , , , , ,

Miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, największy ośrodek przemysłowy Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Miasto wchodzi w skład  Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin. Znajduje się tutaj jedyna w Polsce huta aluminium. Konin to miasto atrakcyjne turystycznie z powodu swojego usytuowania w pobliżu jezior polodowcowych. Nad brzegami istnieje dobrze rozwinięta sieć wypożyczalni sprzętu wodnego, restauracji, hoteli i domków letniskowych.

Historia w skrócie

Pierwsza wzmianka Koninie pochodzi z 1293 r. Był on wtedy osadą na szlaku między Kaliszem a Kruszwicą. W 1331 r. zostaje zniszczony przez Krzyżaków a następnie odbudowany przez Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1370. Wtedy zostaje otoczone murem. Powstaje tu także siedziba powiatu sądowego.

Dynamiczny rozwój miasta przypada na XV i XVI w. Konin staje się ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Wiek XVII to pasmo klęsk (epidemia, seria pożarów oraz okupacja i złupienie miasta przez Szwedów). W wyniku II rozbioru Polski znalazł się na obszarze zaboru pruskiego, a po Kongresie Wiedeńskim rosyjskiego.

Wiek XIX to czas rozbudowy Konina. W latach 20. XIX w. powstaje wiele nowych budynków, rozebrane zostają resztki zamku, a w jego miejscu powstaje dzielnica żydowska. W czasie powstania styczniowego w okolicy miało miejsce kilka potyczek i bitew. Po powstaniu miasto zostało objęte represjami władz rosyjskich.

W okresie popowstaniowym powstaje tu fabryka maszyn rolniczych i kilka innych zakładów. Na początku wieku XX powstaje centrala telefoniczna, rozpoczyna się proces brukowania ulic a następnie elektryfikacji miasta.

W czasie II wojny światowej Konin był siedzibą niemieckich władz powiatowych i należał do ziem włączonych do terenów III Rzeszy. W czasie okupacji Niemcy dokonują eksterminacji ludności żydowskiej (w 1939 r. stanowił ona ok. 21% ogółu mieszkańców miasta) w okolicznych lasach. Po wojnie, w związku z odkryciem w okolicy złóż węgla brunatnego i powstaniem kopalń, elektrowni oraz huty aluminium, miasto bardzo rozwija się pod względem liczby ludności i obszaru.

Więcej na temat Konina:

Co warto zobaczyć w Koninie

Kościół św. Bartłomieja z XIV w. (gotycki, o układzie bazylikowym, trójnawowy). W północna skarpę kościoła wmurowany jest krzyż kamienny, wykonany z piaskowca, jeden z kamieni milowych na drodze Kalisz – Kruszwica. Warto wspomnieć, że w skarbcu kościelnym znajduje się kielich z 1536 r., wykonany przez konińskiego mistrza złotnika – Bartłomieja. Obok kościoła dzwonnica z 1878 r. oraz słup koniński, najstarszy znak drogowy w Europie Środkowo- Wschodniej (według napisu na słupie, został on ufundowany przez komesa Piotra Włostowica w 1151 r.). Do 1828 r. umiejscowiony był w okolicach zamku, na Rynku Garncarskim (obecnie plac Zamkowy) i Wskazywał połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy.

Zespół klasztorny oo. Reformatów z 1733 r.
Kościół ewangelicko – augsburski Świętego Ducha i jego plebania z XIX w.

Synagoga wybudowana w latach 1825-1829 i stojący obok żydowski „dom nauki”.

Klasycystyczny ratusz wybudowany między 1796 a 1803 na ówczesnym rynku. Obok ratusza znajdują się dawne jatki miejskie. Obecnie połączone z ratuszem mieszczą salę ratuszową.

Plac Wolności (dawny Rynek) a na nim między innymi kamienica Jana Zemełki z końca XVI w. (pierwszy murowany budynek świecki w mieście), dawny Hotel Litewski na rogu pl. Wolności i ul. Zofii Urbanowskiej, kamienica „Grodzka” z połowy XIX w. i inne kamienice staromiejskie (większość z początku lub połowy XIX wieku).

Zajazd „Pod Jelonkiem” na skrzyżowaniu ul. Kolskiej i 3 Maja z końca XVIII w.

Eklektyczny pałac E. Reymonda z 1880 r. przy ul. Wojska Polskiego (obecnie w ruinie).

Dworek Zofii Urbanowskiej, pisarki, honorowej obywatelki miasta, z 2 poł. XIX w.

Park Miejski im. Fryderyka Chopina z poł. XIX w. Najstarszy park w mieście, posiada liczne okazy starych drzew, mini zoo oraz place zabaw dla dzieci.

Zamek obronny w dzielnicy Gosławice Zamek, wybudowany w latach 1420-1426. Obecnie siedziba muzeum okręgowego.

Muzea:

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz