Mariańska Górka

Szczyt 428 m, położony w Górach Bardzkich, na granicy Kłodzka i Wojciechowic. Ma postać stromej kopki, górującej nad doliną Jodłownika, której odcinek znany jest jako Mariańska Dolina. Zbudowany z brekcji szarogłazowych i ryolitów. Na szczycie znajduje się kaplica MB Pocieszenia, podobno powstała ona dla pomieszczenia figurki MB, która powstała z oryginalnie ukształtowanego pnia, wyłowionego podczas powodzi z Jodłownika. Wg innej wersji w 1715 r. Heinrich Deckert postawił tu kaplicę na terenie kłodzkich jezuitów.

W 1773 r. kaplicę rozbudowano, ale uległa zniszczeniu w czasie wojen napoleońskich w 1807 r. Jej obecna postać jest wynikiem odbudowy w 1810 r., w 1844 r. zbudowano wiodącą na szczyt drogę krzyżową, przed kaplicą stoi figura maryjna z 1875 r., ufundowana przez F. Langera. W latach 1846-64 i 1890-92 koło kaplicy mieszkał pustelnik Johannes Treuter, miejscowy chłop, który wstąpił do zakonu franciszkanów i zajął się produkcją słynnego ziołowego medykamentu Balsamu Jerozolimskiego, o który dosłownie biły się kłodzkie apteki, włącznie ze sprawami sądowymi.  Także później mieszkało tu kilku pustelników.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *