Mlecznik

Szczyt 312 m, stanowiący południowe zakończenie głównego grzbietu Wzgórz Strzelińskich, zbudowany z kwarcytów, łupków kwarcytowych i gnejsów. Porośnięty lasami mieszanymi, od wschodu pod szczyt podchodzą użytki rolne.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz