Oźna

Szczyt 952 m, najwyższy w bocznym ramieniu Pasma Wielkiej Raczy, odchodzącym od głównego w Beskidzie Granicznym i rozdzielającym doliny Rycerki i Słanicy. Północne zbocze wylesione wskutek klęski ekologicznej.

Dodaj komentarz