Szlak niebieski Kowale – Farna Góra – Trzebnica Las Bukowy

Szlak niebieski Kowale – Farna Góra – Trzebnica Las Bukowy
Kowale – (1,9 km) Widok Zachwyt – (4,0 km) Farny Upłaz – (5,1 km) Farna Góra – (7,7 km) Trzebnica – (9,7 km) Trzebnica Las Bukowy
Drugi odcinek szlaku niebieskiego Oborniki Śląskie – Trzebnica, prowadzącego przez środkową część Wzgórz Trzebnickich. Widokowa trasa biegnie głównie odkrytym, mocno pofalowanym terenem, nawierzchnia zróżnicowana – zarówno drogi gruntowe, jak i asfalt, dłuższy odcinek miedzą. Po drodze najwyższy szczyt Wzgórz Trzebnickich – Ciemna Góra oraz rynek i bazylika w Trzebnicy.


Trasa zaczyna się we wsi Kowale, dokąd szlak niebieski prowadzi z Obornik Śląskich.
Kowale (niem. Cawallen) wzmiankowane były w dokumencie ks. Henryka Brodatego z lat 1202-03. W XVII w. należała do von Kalkreuthów, w 1663 r. przeszła w ręce von Prittwitzów (później von Prittwitz und Gaffron). W rękach tej rodziny majątek pozostał (z krótką przerwą) aż do 1945 r.
Idziemy szosą na wschód, mijamy po lewej współczesną kaplicę mszalną św. Anny i położony w głębi po prawej zespół pałacowy z zabytkowym parkiem. Dawny pałac z lat 1829-30 po przebudowie w latach 60. XX w. utracił cechy stylowe. W skład zespołu folwarcznego wchodzą: rządcówka (nr 12), oficyna mieszkalno-gospodarcza (nr 10), oficyna mieszkalno-gospodarcza (nr 11), dwie obory, dwie stodoły, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i waga (remiza strażacka).


Opuszczamy Kowale i skręcamy w prawo w drogę bitą. Pokonujemy strugę i rozpoczynamy podejście.

Mijamy niewielki przysiółek (dawny mały folwark, należący do Kowali) i skręcamy w lewo.

Droga przechodzi w polną, wspinamy się przez zagajnik na grzbiet Wzgórz Trzebnickich, na południe od Dębowego Wierchu (248 m). W miejscu nazwanym Widok Zachwyt przychodzi z lewej i kończy się czarny szlak z Długiej Hali. Opuszczamy granice gm. Oborniki Śląskie i skręcając w prawo wkraczamy na teren gm. Trzebnica.

Idziemy teraz dłuższy odcinek miedzą, położoną na południowej stronie grzbietu, ten odcinek może sprawiać trudności w przejściu, szczególnie po opadach i w okresie wegetacyjnym. Po prawej roztacza się rozległy widok na pokrytą sadami południową część Wzgórz Trzebnickich z pobliskim Droszowem i Wrocław.
Idziemy skrajem lasu i wspinamy się na najwyższą kulminację Wzgórz Trzebnickich – widokową Ciemną Górę (258 m).


Wkraczamy w las i schodzimy na siodło. Zarośniętą ścieżką docieramy na teren sadu owocowego, położonego na początku Sadów Trzebnickich. Opuszczamy go przez bramkę, z lewej dochodzi szosa z Malczowa z czerwonym szlakiem z Obornik Śląskich, którą docieramy do skrzyżowania, położonego na Farnym Upłazie. Z prawej dociera szosa nr 340 z Obornik Śląskich, którą kierujemy się na Farną Górę (Pfarr-Berg 257 m). Idziemy ruchliwą szosą przez sady, po lewej widać Kotlinę Żmigrodzką z lesistymi Wzgórzami Krośnickimi na horyzoncie. Docieramy do węzła drogowego, tuż przed nim w prawo skręca czerwony szlak do Trzebnicy.


Wkraczamy w granice miasta Trzebnica, pod wiaduktem przecinamy szosę S5 Wrocław – Poznań i kierujemy się na drogę polną w prawo.

Idziemy w dół ul. Spokojną, koło cmentarza z kaplicą po lewej.

Koło bloków mieszkalnych skręcamy w lewo w ul. Przemysłową i w prawo w ul. Obornicką.

Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Marcinowską i za chwilę w prawo w ul. Brama Trębaczy. Mijamy po lewej dobrze zachowane grodzisko, miejsce średniowiecznego zameczku książęcego, zniszczonego w 1432 r. przez husytów.

Docieramy do Rynku.
Na środku trzebnickiego rynku stoi eklektyczny ratusz z 1868 r., obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Muzeum Regionalnego, prezentującego dokumenty, reprodukcje, pieczęcie i rekwizyty dotyczące osadnictwa w rejonie Trzebnicy. W północnej pierzei stoi barokowa kamieniczka Pod Złotym Słońcem (nr domu 8) z 2. poł. XVIII w., przebudowana w XIX/XX w. z portalem i głowicami jońskimi. Pod nr 12 i 22 znajdują się kalenicowe domy z pocz. XIX w., przebudowane w XX wieku. Na Rynku ustawiono także rzeźby kotów, nawiązujące do zwyczajowej nazwy Wzgórz Trzebnickich – Góry Kocie i replikę XVIII-wiecznego pręgierza.


Skręcamy w lewo i prawo i obchodzimy Rynek północną i wschodnią pierzeją. Idziemy w lewo ul. I. Daszyńskiego, która na dłuższym odcinku stanowi deptak. Zachowało się tu kilka XIX-wiecznych kamienic, szczególnie cenna pod nr 43.

W głębi po lewej mijamy pomnikowy platan.

Docieramy do głównego skrzyżowania w Trzebnicy (pl. J. Piłsudskiego), z prawej przychodzi żółty szlak z Obornik Śląskich. Po lewej znajduje się Urząd Miejski, na terenie dawnego dworca autobusowego urządzono parking. Stoi tu pomnik, upamiętniający koncentrację 2 Armii Wojska Polskiego w 1945 r.

Za Urzędem Miejskim skręcamy w prawo w ul. ks. W. Bochenka, mijamy po lewej pomnikowy dąb.

Docieramy do dawnego zespołu klasztornego cysterek z bazyliką (opis obiektu znajduje się przy haśle Trzebnica). Skręcamy w lewo w ul. Jana Pawła II, z prawej przychodzi szlak czerwony z Obornik Śląskich. Idziemy pomiędzy bazyliką (po prawej) oraz plebanią z domem zakonnym Salwatorianów, Domem Pielgrzyma z Muzeum Kultu św. Jadwigi i ołtarzem polowym (po lewej).

Przechodzimy przez teren dawnej stacji wąskotorowej Trzebnica Gaj.

Skręcamy w prawo w deptak biegnący śladem dawnej kolei wąskotorowej z Wrocławia do Żmigrodu i Milicza, zbudowanej w 1898 roku. Prosto idą tu: szlak żółty do Lasu Bukowego i czerwony do Zaprężyna. Skręcamy w prawo w ul. Grunwaldzką i docieramy do południowego skraju zespołu klasztornego.

Skręcamy w lewo w ul. Oleśnicką i idziemy prosto deptakiem, prowadzącym skrajem Parku Solidarności. Idziemy śladem dawnej wąskotorówki i koło wiaduktu schodzimy z nasypu i skręcamy w lewo.

Deptakiem docieramy do ul. 3 Maja, gdzie skręcamy w prawo. Mijamy po lewej budynki dawnego Domu Zdrojowego z 1888 r., przebudowane na szkołę. Skręcamy w lewo w ul. Leśną i idziemy wzdłuż brzegu stawów, między którymi znajduje się nowy amfiteatr. Przechodzimy groblą przez stawy i docieramy do Hotelu Trzebnica. Idziemy nadal ul. Leśną, mijając po lewej staw i Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”. Koło Karczmy Leśnej na skraju Lasu Bukowego i drogi krzyżowej nasza trasa i szlak niebieski się kończy. Do centrum Trzebnicy można wrócić szlakiem żółtym, biegnącym przez Las Bukowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *