Szlak niebieski Kowale – Farna Góra – Trzebnica Las Bukowy

Kategoria: Szlaki piesze gminy Oborniki Śląskie, Szlaki piesze gminy Trzebnica, Szlaki piesze powiatu trzebnickiego, Szlaki piesze Wzgórz Trzebnickich
Tagi:

Szlak niebieski Kowale – Farna Góra – Trzebnica Las Bukowy
Kowale – (1,9 km) Widok Zachwyt – (4,0 km) Farny Upłaz – (5,1 km) Farna Góra – (7,7 km) Trzebnica – (9,7 km) Trzebnica Las Bukowy
Drugi odcinek szlaku niebieskiego Oborniki Śląskie – Trzebnica, prowadzącego przez środkową część Wzgórz Trzebnickich. Widokowa trasa biegnie głównie odkrytym, mocno pofalowanym terenem, nawierzchnia zróżnicowana – zarówno drogi gruntowe, jak i asfalt, dłuższy odcinek miedzą. Po drodze najwyższy szczyt Wzgórz Trzebnickich – Ciemna Góra oraz rynek i bazylika w Trzebnicy.


Trasa zaczyna się we wsi Kowale, dokąd szlak niebieski prowadzi z Obornik Śląskich.
Kowale (niem. Cawallen) wzmiankowane były w dokumencie ks. Henryka Brodatego z lat 1202-03. W XVII w. należała do von Kalkreuthów, w 1663 r. przeszła w ręce von Prittwitzów (później von Prittwitz und Gaffron). W rękach tej rodziny majątek pozostał (z krótką przerwą) aż do 1945 r.
Idziemy szosą na wschód, mijamy po lewej współczesną kaplicę mszalną św. Anny i położony w głębi po prawej zespół pałacowy z zabytkowym parkiem. Dawny pałac z lat 1829-30 po przebudowie w latach 60. XX w. utracił cechy stylowe. W skład zespołu folwarcznego wchodzą: rządcówka (nr 12), oficyna mieszkalno-gospodarcza (nr 10), oficyna mieszkalno-gospodarcza (nr 11), dwie obory, dwie stodoły, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i waga (remiza strażacka).


Opuszczamy Kowale i skręcamy w prawo w drogę bitą. Pokonujemy strugę i rozpoczynamy podejście.

Mijamy niewielki przysiółek (dawny mały folwark, należący do Kowali) i skręcamy w lewo.

Droga przechodzi w polną, wspinamy się przez zagajnik na grzbiet Wzgórz Trzebnickich, na południe od Dębowego Wierchu (248 m). W miejscu nazwanym Widok Zachwyt przychodzi z lewej i kończy się czarny szlak z Długiej Hali. Opuszczamy granice gm. Oborniki Śląskie i skręcając w prawo wkraczamy na teren gm. Trzebnica.

Idziemy teraz dłuższy odcinek miedzą, położoną na południowej stronie grzbietu, ten odcinek może sprawiać trudności w przejściu, szczególnie po opadach i w okresie wegetacyjnym. Po prawej roztacza się rozległy widok na pokrytą sadami południową część Wzgórz Trzebnickich z pobliskim Droszowem i Wrocław.
Idziemy skrajem lasu i wspinamy się na najwyższą kulminację Wzgórz Trzebnickich – widokową Ciemną Górę (258 m).


Wkraczamy w las i schodzimy na siodło. Zarośniętą ścieżką docieramy na teren sadu owocowego, położonego na początku Sadów Trzebnickich. Opuszczamy go przez bramkę, z lewej dochodzi szosa z Malczowa z czerwonym szlakiem z Obornik Śląskich, którą docieramy do skrzyżowania, położonego na Farnym Upłazie. Z prawej dociera szosa nr 340 z Obornik Śląskich, którą kierujemy się na Farną Górę (Pfarr-Berg 257 m). Idziemy ruchliwą szosą przez sady, po lewej widać Kotlinę Żmigrodzką z lesistymi Wzgórzami Krośnickimi na horyzoncie. Docieramy do węzła drogowego, tuż przed nim w prawo skręca czerwony szlak do Trzebnicy.


Wkraczamy w granice miasta Trzebnica, pod wiaduktem przecinamy szosę S5 Wrocław – Poznań i kierujemy się na drogę polną w prawo.

Idziemy w dół ul. Spokojną, koło cmentarza z kaplicą po lewej.

Koło bloków mieszkalnych skręcamy w lewo w ul. Przemysłową i w prawo w ul. Obornicką.

Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Marcinowską i za chwilę w prawo w ul. Brama Trębaczy. Mijamy po lewej dobrze zachowane grodzisko, miejsce średniowiecznego zameczku książęcego, zniszczonego w 1432 r. przez husytów.

Docieramy do Rynku.
Na środku trzebnickiego rynku stoi eklektyczny ratusz z 1868 r., obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Muzeum Regionalnego, prezentującego dokumenty, reprodukcje, pieczęcie i rekwizyty dotyczące osadnictwa w rejonie Trzebnicy. W północnej pierzei stoi barokowa kamieniczka Pod Złotym Słońcem (nr domu 8) z 2. poł. XVIII w., przebudowana w XIX/XX w. z portalem i głowicami jońskimi. Pod nr 12 i 22 znajdują się kalenicowe domy z pocz. XIX w., przebudowane w XX wieku. Na Rynku ustawiono także rzeźby kotów, nawiązujące do zwyczajowej nazwy Wzgórz Trzebnickich – Góry Kocie i replikę XVIII-wiecznego pręgierza.


Skręcamy w lewo i prawo i obchodzimy Rynek północną i wschodnią pierzeją. Idziemy w lewo ul. I. Daszyńskiego, która na dłuższym odcinku stanowi deptak. Zachowało się tu kilka XIX-wiecznych kamienic, szczególnie cenna pod nr 43.

W głębi po lewej mijamy pomnikowy platan.

Docieramy do głównego skrzyżowania w Trzebnicy (pl. J. Piłsudskiego), z prawej przychodzi żółty szlak z Obornik Śląskich. Po lewej znajduje się Urząd Miejski, na terenie dawnego dworca autobusowego urządzono parking. Stoi tu pomnik, upamiętniający koncentrację 2 Armii Wojska Polskiego w 1945 r.

Za Urzędem Miejskim skręcamy w prawo w ul. ks. W. Bochenka, mijamy po lewej pomnikowy dąb.

Docieramy do dawnego zespołu klasztornego cysterek z bazyliką (opis obiektu znajduje się przy haśle Trzebnica). Skręcamy w lewo w ul. Jana Pawła II, z prawej przychodzi szlak czerwony z Obornik Śląskich. Idziemy pomiędzy bazyliką (po prawej) oraz plebanią z domem zakonnym Salwatorianów, Domem Pielgrzyma z Muzeum Kultu św. Jadwigi i ołtarzem polowym (po lewej).

Przechodzimy przez teren dawnej stacji wąskotorowej Trzebnica Gaj.

Skręcamy w prawo w deptak biegnący śladem dawnej kolei wąskotorowej z Wrocławia do Żmigrodu i Milicza, zbudowanej w 1898 roku. Prosto idą tu: szlak żółty do Lasu Bukowego i czerwony do Zaprężyna. Skręcamy w prawo w ul. Grunwaldzką i docieramy do południowego skraju zespołu klasztornego.

Skręcamy w lewo w ul. Oleśnicką i idziemy prosto deptakiem, prowadzącym skrajem Parku Solidarności. Idziemy śladem dawnej wąskotorówki i koło wiaduktu schodzimy z nasypu i skręcamy w lewo.

Deptakiem docieramy do ul. 3 Maja, gdzie skręcamy w prawo. Mijamy po lewej budynki dawnego Domu Zdrojowego z 1888 r., przebudowane na szkołę. Skręcamy w lewo w ul. Leśną i idziemy wzdłuż brzegu stawów, między którymi znajduje się nowy amfiteatr. Przechodzimy groblą przez stawy i docieramy do Hotelu Trzebnica. Idziemy nadal ul. Leśną, mijając po lewej staw i Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”. Koło Karczmy Leśnej na skraju Lasu Bukowego i drogi krzyżowej nasza trasa i szlak niebieski się kończy. Do centrum Trzebnicy można wrócić szlakiem żółtym, biegnącym przez Las Bukowy.

Dodaj komentarz