Szlak żółty Bielany Wrocławskie – Tyniec Mały – Biskupice Podgórne (Szlak im. B. Turonia)

Kategoria: Szlaki piesze gminy Kobierzyce, Szlaki piesze powiatu wrocławskiego, Szlaki piesze Równiny Wrocławskiej
Tagi: ,

Szlak żółty Bielany Wrocławskie – Tyniec Mały – Biskupice Podgórne
Bielany Wrocławskie – (6,1 km) Tyniec Mały – (8,7 km) Biskupice Podgórne
Odcinek szlaku żółtego dookoła Wrocławia im. B. Turonia. Biegnie przez lekko pofalowany teren Równiny Wrocławskiej. Nawierzchnia mieszana – ulice asfaltowe z odcinkami dróg bitych, polnych i ścieżek. Po drodze można zobaczyć dwór i kościół w Bielanach Wrocławskich oraz kościół w Tyńcu Małym.


Trasa zaczyna się w Bielanach Wrocławskich (gm. Kobierzyce), dokąd szlak żółty biegnie z Biestrzykowa. Jesteśmy na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i głównej ul. Wrocławskiej, którą biegła stara droga nr 8 Wrocław – Kłodzko. Można tu podejść ul. Wrocławską na północ do dworu z rozległym folwarkiem.


Renesansowy dwór murowano-szachulcowy pochodzi z ok. 1600 r. i był przebudowywany po zniszczeniach wojennych w XVII w. Obiekt otoczony jest fosą, w 1849 r. wokół powstały okazałe zabudowania folwarczne. Po 1945 r. działał tu PGR, obecnie kompleks znajduje się w rękach prywatnych.

W przebudowanych budynkach folwarcznych ulokowano sklepy i hurtownie, sam dwór znajduje się w remoncie.

W parku znajduje się kilka barokowych rzeźb.

Przechodzimy przez ul. Wrocławską do gotyckiego kościoła św. Andrzeja Apostoła.
Późnogotycki kościół św. Andrzeja Apostoła z lat 1520-30, wzniesiono na miejscu drewnianego. Świątynię rozbudował w latach 1621-22 właściciel wsi Hans Uthmann. Wewnątrz znajdują się: gotyckie sakramentarium, fragment gotyckiego ołtarza z ok. 1400 r., barokowy ołtarz główny i gotycko-renesansowe stalle. Na południowej ścianie płyta nagrobna Anny Uthmann z XVII w. z 16 herbami w dwóch rzędach.

Obok kościoła położone jest grodzisko stożkowe z XIII w. z okazałym dębem i budynek plebanii.

Skręcamy w prawo w ul. Słoneczną, która przechodzi w ul. Tęczową, położoną w rozbudowującej się strefie przemysłowej.


Skręcamy w lewo w ul. Logistyczną, mijając duże centra logistyczne (Panattoni i Amazon).

Opuszczamy Bielany Wrocławskie, ulica przechodzi w drogę polną, którą docieramy do zagajnika. Na jego południowym skraju skręcamy w prawo idąc chwilę bez drogi skrajem lasu (odcinek uciążliwy). Na końcu zagajnika skręcamy w lewo w drogę polną. Docieramy do drogi bitej, gdzie skręcamy w prawo i przechodzimy pod wiaduktem łącznika S8 do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Skręcamy w lewo i idziemy asfaltową drogą dojazdową wzdłuż obwodnicy, obserwując zabudowania Tyńca Małego. Droga przechodzi w bitą, mijamy po prawej Staw Cegielnia.

Docieramy do Tyńca Małego i szosy z Domasławia, gdzie skręcamy w prawo w ul. Domasławską.
Tyniec Mały – wieś w gminie Kobierzyce, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Świdnica. Osadnictwo w okolicy sięga początkami VI w. n.e. Wieś wzmiankowana była w 1193 r. jako własność kanoników regularnych z Wrocławia, nazwa oznacza osadę obronną otoczoną ostrokołem z drzewa. W 1221 r. wieś lokowano na prawie niemieckim. W 1414 r. Tyniec Mały splądrowały wojska ks. oławskiego Henryka. W 1585 r. protestanci przejęli kościół, zwrócony katolikom w 1654 r. W 1746 r. utworzono w nim parafię. Do 1945 r. własność rodu von Ruffer. 24 stycznia 1945 r. przechodził tędy Marsz Śmierci z obozu Fünfteichen do Gross Rosen. Ciała 51 ofiar w 1975 r. przeniesiono na Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, a na miejscu mordu stoi pomnik. Po 1945 r. do wsi przybyli osadnicy z pow. Trembowla i Husowa koło Łańcuta. Wieś znacznie się rozbudowała w ostatnich latach, przybierając charakter podmiejskiego osiedla.
Idziemy szosą lekko pod górę przez rozbudowującą się wieś, mijając po prawej cmentarz z kaplicą. Obok niej stoi tablica z krzyżem, upamiętniającym Marsz Śmierci z 1945 r., ufundowana przez mieszkańców wsi w 2006 r.

Docieramy do kościoła Wniebowzięcia NMP.
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z 1516 r., przebudowano w latach 1752, 1856 i 1931. Świątynia posiada lekko przekrzywioną wieżę. Wystrój wnętrza barokowy z 2. poł. XVIII w., regotyzowany w 1931 r., poza tym późnogotyckie sakramentarium z 1516 r., manierystyczna ambona z pocz. XVII w. i chrzcielnica z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się najstarsza w Polsce figura MB Fatimskiej z 1936 r., ufundowana przez Marię Josephę von Ruffer. Na południowej ścianie widać ślad po kuli armatniej z czasów wojny 30-letniej. Obok kościoła stoi słupowa kapliczka pojednania z piaskowca ze współczesnym wizerunkiem Chrystusa.

Osiągamy główną szosę (ul. Świdnicka), którą biegła stara droga nr 35 Wrocław – Świdnica i skręcamy w lewo. Mijamy po prawej budynek świetlicy wiejskiej z XIX/XX w., pierwotnie pełniący funkcję restauracji a w latach 1954-72 Gromadzkiej Rady Narodowej.

Skręcamy w prawo w ul. Biskupicką. Idziemy przez osiedle domków jednorodzinnych, na końcu którego mijamy po lewej nowo wybudowany zespół szkolno-przedszkolny.

Bitą drogą opuszczamy Tyniec Mały i docieramy do obwodnicy wsi, którą biegnie szosa nr 35 Wrocław – Świdnica. Przecinamy 2 ronda – na głównej szosie i drodze dojazdowej do strefy przemysłowej. Idziemy bitą ul. Tyniecką, lekko pofalowanym terenem, skrajem dużej strefy przemysłowej po lewej, zajętej głównie przez fabryki koncernu LG. Na skraju Biskupic Podgórnych skręcamy w prawo w szosę nr 348 Małuszów – Pietrzykowice, którą biegnie ul. LG, gdzie kończy się ten odcinek trasy. Szlak żółty biegnie dalej do Smolca.

Dodaj komentarz