Szlak żółty Biskupice Podgórne – Jaszkotle – Smolec (Szlak im. B. Turonia)

Kategoria: Szlaki piesze gminy Kąty Wrocławskie, Szlaki piesze gminy Kobierzyce, Szlaki piesze powiatu wrocławskiego, Szlaki piesze Równiny Wrocławskiej
Tagi: ,

Szlak żółty Biskupice Podgórne – Jaszkotle – Smolec
Biskupice Podgórne – (3,4 km) Gądów – (4,2 km) Jaszkotle – (6,5 km) Smolec
Odcinek szlaku żółtego dookoła Wrocławia im. B. Turonia. Biegnie przez lekko pofalowany teren Równiny Wrocławskiej. Nawierzchnia – głównie ulice i szosy asfaltowe z dłuższym odcinkiem dróg polnych i ścieżek. Po drodze można zobaczyć pałac w Biskupicach Podgórnych oraz kościoły w Jaszkotlu i Smolcu.


Trasa zaczyna się w Biskupicach Podgórnych (gm. Kobierzyce), dokąd szlak żółty biegnie z Bielan Wrocławskich. Trasa prowadzi szosą nr 348 Małuszów – Pietrzykowice, którą biegnie ul. LG, warto jednak podejść boczną ul. Polną do pałacu.
Biskupice Podgórne – wieś w gminie Kobierzyce, położona na skłonie niewielkiego wzniesienia na Równinie Wrocławskiej (skąd nazwa), przy szosie Pietrzykowice – Małuszów i w pobliżu węzła Pietrzykowice na autostradzie A4. W 2005 r. powstała tu duża strefa przemysłowa z fabryką ekranów ciekłokrystalicznych holendersko-koreańskiego koncernu Philips-LG.


Pałac zbudowano w 1. poł. XVIII w., w 1897 r. został gruntownie przebudowany na neorenesansowy. Posiada plan czworoboku z ryzalitem frontowym, nakryty jest dachem dwuspadowym. Obecnie wyremontowany przez prywatnego właściciela, który na terenie dawnego folwarku założył hotel.

Idziemy ruchliwą ul. LG, schodzimy nieco w dół, wzdłuż ogrodzenia sadu po prawej. Opuszczamy granice gm. Kobierzyce i wkraczamy na teren gminy Kąty Wrocławskie. Mijamy po prawej hale przemysłowe i przekraczamy wiaduktem autostradę A4 Wrocław – Zgorzelec, idąc przez węzeł Pietrzykowice. Na skrzyżowaniu opuszczamy szosę, biegnącą do Pietrzykowic i kierujemy się prosto w drogę polną. Przekraczamy strugę, droga robi się zarośnięta, skręcamy w prawo i docieramy do skraju wsi Gądów. Można tu podejść prosto i w lewo do dawnego pałacu i grodziska.

Gądów – wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1207 r. jako Gandouo. W 1336 r. własność wrocławskich mieszczan, Piotra Gleisila i Pawła Rutheni, od lat 1362-78 Pawła de Gandaw, który lokował tu osadę. W 1418 r. kupił ją Mikołaj von der Heide, a w 1506 r. Aleks Bank. Do 1594 r. własność Anny Krapmus, w 1795 r. von Dankelmanna, w 1845 r. Ernsta Waltera, w 1886 r. majora Wolfa von Thrümmela. W 1902 r. majątek kupił von Johnston z Zabrodzia.

Dawny pałac z XVIII w., przebudowany na pocz. XIX w., obecnie budynek mieszkalny, częściowo odremontowany, zatracił cechy stylowe. Obok spichlerz z 1. poł. XIX w. i stodoła z 1850 r. z tablicą z datą i nazwiskiem Walter.

Koło pałacu można skręcić w lewo, mijając po prawej boisko piłkarskie z dawnym grodziskiem z XIII-XIV w. i wracając na szlak.

Skręcamy w drogę bitą w lewo i wkraczamy na szosę, która prowadzi nas do Jaszkotla.
Jaszkotle – wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Kąty Wrocławskie. Wzmiankowana w 1155 r. pod nazwą Jascotele jako własność biskupa wrocławskiego. W 1293 r. wieś lokował na prawie niemieckim Heidenricus de Mulnheim. Po sekularyzacji w 1810 r. przeszła w ręce prywatne, ok. 1902 r. weszła w skład majątku von Johnstonów.

We wsi przecinamy szosę nr 347 Wrocław – Kąty Wrocławskie obok Zakładu Leczniczo-Wychowawczego po lewej i kościoła po prawej.
Gotycki kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, wzmiankowany w 1310 r., obecny z 1473 r., w latach 1532-1653 służył ewangelikom. Jednonawowy z dostawioną z boku wieżą, we wnęce w murze figura św. Jana Nepomucena. Wewnątrz gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z XV w. i renesansowe sakramentarium z XVI w. Reszta wyposażenia barokowa z ok. 1710 r., ołtarz przypisywany F. Plachetce, z obrazem Wniebowstąpienia Chrystusa, barokowy konfesjonał z pocz. XVIII w. Wokół kościoła mur ceglany z XVI/XVII w. z otworami strzelniczymi, przy jednej z furt nieczytelne herby rodów von Kromeyer i von Schindel. Przed bramą kapliczka – kolumna morowa św. Rocha z 1668 r. Obok plebania z k. XIX w.

Mijamy kościół i na skrzyżowaniu z brukowaną drogą do Zybiszowa skręcamy w lewo. Opuszczamy Jaszkotle, idziemy lokalną szosą i po dłuższej chwili docieramy do Smolca.

Smolec – duża wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych. Powstała dzięki połączeniu osad: polskiej (Smolec Mały) i niemieckiej (Smolec Wielki), wzmiankowana w 1323 r. W 1523 r. własność rodu von Sauerma-Uthmannsche, od 1616 r. obie wsie należały do Gottfrieda von Uthmanna. W 1795 r. własność von Pfeirla, w 1830 r. hr. von Konigsdorfa, później barona von Wallenberg- Pachaly, który po 1844 r. połączył obie części wsi. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice, założono cukrownię, fabrykę superfosforatu (1862), porcelany (1895) i chemiczną (1903). Obecnie wieś bardzo się rozbudowała, w kierunku Wrocławia powstało w szczerym polu duże Osiedle Leśne.
Idziemy przez miejscowość ul. Polną i przekraczamy tory linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych.

Skręcamy w lewo w ul. Główną, z prawej przychodzi szlak niebieski z Muchoboru Wielkiego. Na kolejnym skrzyżowaniu można podejść w prawo ul. Kościelną do kościoła, mijając po prawej budynek szkoły z 1920 r., wzniesiony przez ewangelików.

Kościół Narodzenia NMP, pierwotny wzmiankowany w 1323 r., obecny neobarokowy z lat 1905-08, zbudowany przez ewangelików wg projektu Ericha Graua. Halowy z wieżą nakrytą hełmem cebulastym. Wewnątrz wyposażenie z XX w. i barokowy konfesjonał. Plebania z 1910 r.

Wracamy na ul. Główną, zostawiamy szlak, skręcając w lewo w ul. Dworcową, prowadzącą obok kamienic typu miejskiego i budynku poczty z pocz. XX w. na stację kolejową, gdzie kończymy naszą trasę. Szlak żółty prowadzi dalej do Wrocławia Jerzmanowa.

Biegnąca przez Smolec linia kolejowa powstała na odcinku Wrocław – Świebodzice w 1843 r. jako druga na ziemiach polskich. Budynek stacji z drewnianą wiatą pochodzi z 2. poł. XIX w.

Dodaj komentarz