Szlak żółty Długołęka – Kamień – Raków (Szlak im. B. Turonia)

Kategoria: Szlaki piesze gminy Długołęka, Szlaki piesze powiatu wrocławskiego, Szlaki piesze Równiny Oleśnickiej
Tagi: ,

Szlak żółty Długołęka – Kamień – Raków
Długołęka – (2,8 km) Kamień – (8,1 km) Raków
Odcinek żółtego szlaku dookoła Wrocławia im. B. Turonia, prowadzący przez Równinę Oleśnicką. Trasa biegnie początkowo przez miejscowości, potem wkracza w zalesiony kompleks Stawów w Borowej. Nawierzchnia – w miejscowościach ulice, później drogi bite, gruntowe i zarośnięte ścieżki. Po drodze można zobaczyć kościół w Długołęce, pałac w Kamieniu i Stawy w Borowej.


Trasa zaczyna się w centrum Długołęki, dokąd szlak żółty biegnie z Wrocławia Zakrzowa.
Długołęka – wieś gminna, położona w powiecie wrocławskim przy linii kolejowej i drodze Wrocław-Oleśnica. Wzmiankowana po raz pierwszy w końcu XIII w. Na pocz. XIV w. była podzielona na część rycerską (razem ze Szczodrem) i biskupią. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) przyniosła duże straty, ocalało jedynie 8 osób. W 1810 r. część biskupia wsi przeszła na własność króla pruskiego. W 1850 r. część królewską i książęcą połączono w jedną gminę. W 1868 r. przez Długołękę przeprowadzono linię kolejową na trasie Wrocław – Oleśnica – Kluczbork. W 1945 r. na jednym z pól rozbił się niemiecki samolot myśliwski Messerschmitt Bf 109G, którego szczątki zostały wydobyte w 2008 r. Obecnie Długołęka jest dynamicznie rozwijającą się miejscowością, wzdłuż dawnej drogi nr 8 usytuowało się wiele firm, rozwija się budownictwo mieszkaniowe.
Na głównym skrzyżowaniu kierujemy się ul. W. Broniewskiego na południe. Przekraczamy przejazd koło stacji Długołęka, położonej na linii kolejowej Wrocław – Oleśnica. Po lewej mijamy barokowy kościół.


Kościół św. Michała Archanioła wzmiankowany był w 1376 r. 28 marca 1453 r. chłop z Długołęki podobno ukradł z kościoła hostię, chcąc ją sprzedać wrocławskiemu Żydowi Meyerowi. Ukrytą hostię szybko odnaleziono w koleinach przejeżdżającego wozu. Sprawcę profanacji oraz kilkudziesięciu Żydów spalono na Placu Solnym we Wrocławiu latem 1453 r. Wskutek tych wydarzeń Długołęka stała się miejscem corocznych pielgrzymek. Splądrowany podczas wojny 30-letniej kościół został rozebrany. Obecny, barokowy powstał dzięki fundacji wrocławskich kanoników Kaspra Kamińskiego i Jana Franciszka Beera w latach 1715-1722. Jednonawowy z trójbocznie zakończonym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu. Wieża z hełmem cebulastym, zwieńczonym latarnią z kulą i krzyżem. Portal zwieńczony jest kartuszem z napisem w języku niemieckim i polskim „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę”. Prezbiterium oraz kruchta posiadają sklepienia kolebkowe z lunetami, nawa strop z fasetami. Wyposażenie wnętrza w większości barokowe z 1 poł. XVIII w. Z XVII w. pochodzą rzeźby w prawym ołtarzu bocznym. Prospekt organowy pochodzi z XIX w.


Idziemy prosto ul. Południową. Skręcamy w lewo w ul. A. Zawadzkiego, po chwili z lewej przychodzi główna ul. Wschodnia, którą opuszczamy Długołękę.

Szosą docieramy do pobliskiej wsi Kamień. Idziemy ul. Bursztynową, mijając w głębi po prawej odrestaurowany pałac.

Pałac w Kamieniu pochodzi z 2. poł. XIX w., posiada piętrowy ryzalit z klasycystycznym szczytem i tarczą herbową. W elewacji ogrodowej znajduje się drugi parterowy ryzalit. Obecny budynek pałacu stanowił część rozleglejszego założenia wokół większego pałacu Stein. Wzniósł go znany architekt Karl Lüdecke dla hrabiny Laury Henckel von Donnersmarck na miejscu starszej rezydencji, przebudowa zakończyła się w 1865 r. Później przeszedł w ręce von Klitzingów i został zniszczony po 1945 r. Zachowały się pozostałości stajni pałacowej.

Idziemy nadal ul. Bursztynową, na głównym skrzyżowaniu koło krzyża kierujemy się prosto w ul. Diamentową.

Można tu też podejść w prawo ul. Bursztynową do pobliskiej neogotyckiej kaplicy.

Ul. Diamentowa przechodzi w drogę betonową. Po lewej mijamy teren przemysłowy ze składowiskiem odpadów paleniskowych.

Droga przechodzi w bitą, wkraczamy w las i przekraczamy strugę. Idziemy brzegiem Stawu Bielawskiego po lewej, należącego do kompleksu Stawów w Borowej.
Teren ten chroniony jest przez obszar Natura 2000 Stawy w Borowej. Obejmuje on 4 duże stawy rybne, o powierzchni 15 ha, powstałe w XII-XIII w. Stwierdzono tu największe stanowisko rośliny koleantus delikatny w Polsce, pokrywającej od 10 do 90% całkowitej powierzchni obszaru w zależności od pory roku. Występuje tu także kilka rzadkich i chronionych gatunków roślin (Limosella aquatica, Myosurus minimus, Batrachium aquatile i B. Trichophyllum).


Skręcamy w drogę leśną w lewo i po chwili w zarośniętą ścieżkę, biegnącą groblą, najpierw w prawo i od razu w lewo. Na kolejnej grobli skręcamy dwukrotnie w prawo i już lepszą drogą leśną docieramy do Stawu Raków po prawej. Na szosie z Borowej skręcamy w prawo i wkraczamy do wsi Raków. Szlak żółty biegnie dalej do Czernicy.

Dodaj komentarz