Szlak żółty Wrocław Jerzmanowo – Park Złotnicki – Wrocław Leśnica (Szlak im. B. Turonia)

Kategoria: Szlaki piesze miasta Wrocław, Szlaki piesze Równiny Wrocławskiej
Tagi: ,

Szlak żółty Wrocław Jerzmanowo – Park Złotnicki – Wrocław Leśnica (Szlak im. B. Turonia)
Wrocław Jerzmanowo – (2,5 km) Park Złotnicki – (5,1 km) Wrocław Leśnica
Odcinek szlaku żółtego dookoła Wrocławia im. B. Turonia. Biegnie przez płaski teren Równiny Wrocławskiej i przez dolinę Bystrzycy. Nawierzchnia – głównie ulice z krótkim odcinkiem gruntowych alejek w Parku Złotnickim. Po drodze można zobaczyć dwa kościoły na Jerzmanowie oraz dwa kościoły i zamek na Leśnicy.


Trasa zaczyna się na wrocławskim osiedlu Jerzmanowo, dokąd szlak żółty biegnie ze Smolca. Jesteśmy na skrzyżowaniu głównej ul. Jerzmanowskiej i Adamczewskich. Przekraczamy główną drogę, docierając do gotyckiego kościoła św. Jadwigi.
Gotycki kościół św. Jadwigi wzmiankowany był w 1316 r., jego najstarszą częścią jest XIV-wieczne prezbiterium, do którego przed 1483 r. dobudowano wieżę i zakrystię. W końcu XVI w. powstała kruchta południowa (kaplica chrzcielna) i podwyższono wieżę. W latach 1529-1654 kościół znajdował się w rękach ewangelików. W 1706 r. wzniesiono nową zakrystię, w 1835 r, przedłużono empory. Wokół otoczonego murem kościoła zmajduje się niewielki cmentarz. Po przejęciu przez katolików sąsiedniego kościoła ewangelickiego od 1972 r. świątynia pełni rolę pomocniczą i wejście na jej teren jest często zamknięte. Wewnątrz barokowe wyposażenie z lat 1725-30, poza tym gotyckie sakramentarium z XV/XVI w. i prospekt organowy świdnickiej firmy Schlag und Söhne z 1894 r. Na murach kościoła znajdują się płyty nagrobne z lat 1603-1797. Przed kościołem stoi dawny pomnik poległych w 1. wojnie światowej, zwieńczony obecnie figurą maryjną.


Idziemy ul. A. Jasińskiej, przed nami drugi kościół – NMP Królowej Polski.

Neoromański kościół NMP Królowej Polski został wzniesiony przez ewangelików w 1880 r. na miejscu drewnianego zboru z 1743 r. W 1945 r. został przejęty przez katolików, od 1972 r. pełni funkcję kościoła parafialnego. Ceglany kościół posiada apsydę i wysoką kwadratową wieżę. Wyposażenie wnętrza z lat budowy, zmodernizowane w latach 1930-31 i po 1966 r., kiedy usunięto częściowo empory. Obok kościoła stoi Dom Jana Pawła II – dawna szkoła katolicka z 2. poł. XIX w.

Wracamy na ul. Jerzmanowską i skręcamy razem z nią w lewo.

Na skręcie głównej szosy w prawo idziemy prosto boczną ul. Piołunową. Mijamy tereny przemysłowe i teren budowanej obwodnicy Leśnicy.

Przekraczamy przejazd kolejowy na linii Wrocław – Legnica, od której odgałęzia się tu bocznica do Zakładów Chemicznych Złotniki.

Idziemy ul. Złotnicką, skrajem Parku Złotnickiego po lewej, po prawej widać budynek ośrodka szkolno-wychowawczego z lat międzywojennych.

Skręcamy w lewo w alejkę prowadzącą przez Park Złotnicki, utworzonego na terenie dawnego parku dworskiego, gdzie widzimy kilka z 9 rosnących tu pomnikowych dębów.

Po lewej znajduje się oznaczone kamienną tablicą grodzisko z XIII-XIV w., do dzisiaj widać wyraźne ślady fosy.

Skręcamy w lewo w ul. Żwirową, prowadzącą wzdłuż szpaleru dębów brzegiem Bystrzycy. Po lewej mijamy dawny pomnik mieszkańców Złotnik, poległych w czasie 1. wojny światowej.

Docieramy do kładki nad Bystrzycą, nieco dalej na wprost widać wiadukt nad ul. Żwirową i most kolejowy nad Bystrzycą.

Skręcamy w prawo na kładkę, którą przekraczamy Bystrzycę i docieramy do zabudowań Leśnicy.

Leśnica – dawne miasto, obecnie część Wrocławia, położona nad Bystrzycą, przy linii kolejowej Wrocław – Legnica i drodze nr 94 Wrocław – Środa Śląska. Wzmiankowana w 1201 r., na tutejszym zamku zmarł wtedy książę wrocławski Bolesław Wysoki. W XIV w. uzyskała prawa miejskie, powstała wtedy siatka ulic. Od poł. XV w. upadek miasta, które w 1633 r. zostało splądrowane przez wojska szwedzkie. W XVIII w. Leśnica utraciła prawa miejskie. W 1844 r. doprowadzono kolej na linii Wrocław – Legnica, w XIX/XX w. osiedle znacznie się rozbudowało, powstały wtedy okazałe kamienice i dzielnica willowa, przywrócono też prawa miejskie. W 1928 r. Leśnicę włączono w granice Wrocławia. W latach 1942-45 działała tu filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Obecnie osiedle rozbudowuje się w kierunku północno-wschodnim, w 2015 r. ma wystartować budowa obwodnicy, która pozwoli usunąć ruch tranzytowy na zatłoczonej drodze nr 94.
Idziemy ul. Promenada, mijając wille z pocz. XX w. i dwa pomnikowe dęby. Można tu skręcić w lewo do pobliskiego kościoła Św. Krzyża.

Neogotycki kościół Św. Krzyża został wzniesiony w 1877 r. przez ewangelików. W 1954 r. został przejęty przez kościoła polskokatolicki, od 1975 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Ul. A. Majchra mijamy po lewej modernistyczną Willę Pätzold z lat 20. XX w., po prawej widzimy młyn nad Bystrzycą.

Docieramy do pętli, stanowiącej zakończenie najdłuższej we Wrocławiu linii tramwajowej, powstałej w 1948 r. i na dłuższym odcinku biegnącej przez teren niezabudowany. Obok stoi pomnik Jana Pawła II, wzniesiony na tysiąclecie diecezji wrocławskiej w 2000 r.

Skręcamy w lewo w główną ul. Średzką, zabudowaną kamienicami z 2. poł. XIX w., biegnie nią szosa nr 94 Wrocław – Środa Śląska.

Przechodzimy przez ulicę, docierając do okazałej barokowej figury maryjnej. Z lewej przychodzi szlak zielony z Kątów Wrocławskich.
Barokowa figura piaskowcowa MB z Dzieciątkiem i św. Jana Nepomucena, ufundowana została przez Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w 1743 r. W górnej partii figury stoi MB z Dzieciątkiem, w dolnej św. Jan Nepomucen z krzyżem. Na podstawie znajdują się płaskorzeźby ze scenami z życia i męczeńskiej śmierci świętego.

Przez bramę wkraczamy na teren leśnickiego zamku.
Pierwotny drewniany gród istniał tu od lat 30. XII w., stanowił on miejsce odpoczynku książąt wrocławskich na trasie do Legnicy. W 1420 r. Michael Banke zbudował murowany zamek, zniszczony w 1428 r. przez husytów. W latach 1520-50 rodzina von Hornig przebudowała zamek w stylu renesansowym, w 1610 r. dodano fortyfikacje bastionowe. Zamek został zniszczony w czasie wojny 30-letniej. W latach 1735-40 zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą zlecił przebudowę zamku na barokowy pałac, wg projektu Christopha Hacknera. Dodano wtedy narożne wieżyczki przykryte hełmami. Zamek gościł królów pruskich, w latach 1806-07 stacjonował tu Hieronim Bonaparte. Zamek został splądrowany w 1945 r. i spalony w 1953 r., w latach 60. XX w. go odbudowano. Obecnie mieści się tu Centrum Kultury Zamek. Wokół rozległy park nad Bystrzycą.

Mijamy zamek od lewej strony, docierając na skraj obszernego Parku Leśnickiego. Skręcamy w lewo i opuszczamy teren zamkowy oraz szlak zielony, który biegnie prosto do Miękini. Przekraczamy ul. Marszowicką z widocznymi zabudowaniami dawnego folwarku.

Idziemy ul. Wolską, która doprowadza nas do gotyckiego kościoła św. Jadwigi.
Kościół św. Jadwigi wzmiankowany był w 1248 r., obecna budowla gotycka powstała w XIV-XV w. Po 1738 r. zbarokizowano wnętrze i zmieniono kształt okien, w latach 1785-86 powstała wieża, przypominająca budowlę średniowieczną, po trafieniu przez piorun w 1787 r. odbudowana do 1810 r. Ozdobiona neogotyckimi maswerkami stanowi bodajże pierwszy przykład neogotyku na Śląsku. W 1886 r. powstała kruchta. Wewnątrz barokowe wyposażenie z poł. XVIII w.: freski na suficie wykonał znany malarz Felix Anton Scheffler, ołtarze przypisywane Johannowi Kloberowi i Josephowi Queiusowi, ambona, barokowe obrazy Maria w Chmurach i św. Jan Nepomucen, chrzcielnica z XVII w., poza tym gotycka rzeźba Madonna z Dzieciątkiem z XV w. i organy firmy Schlag und Söhne ze Świdnicy z 1897 r.

Przed kościołem po prawej znajduje się plebania, za nim stoi dom zakonny Jadwiżanek z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem. Obok w 1998 r. ustawiono figurę św. Jadwigi, na pamiątkę 750-lecia parafii i 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

Za leśnickim kościołem skręcamy w lewo w ul. Dolnobrzeską, mijając zabytkowe kamienice z pocz. XX w., niektóre o cechach secesyjnych.

Przekraczamy na światłach szosę nr 94 (ul. Średzka) i ul. Trzmielowicką docieramy do skrzyżowania z ul. Rubczaka, gdzie kończy się opisywany odcinek trasy.

Z lewej przychodzi szlak zielony z Miękini.
Na skrzyżowaniu stoi pomnik poległych w wojnach 1864-71, powstały pod koniec XIX w. W okresie międzywojennym zbudowano wokół niego półkolisty mur z nazwiskami mieszkańców Leśnicy poległych w czasie 1. wojny światowej. Po 1945 r. obiekt nazwano Pomnikiem Trudu Kolejarzy Pionierów. Obecnie umieszczono tu tablicę: „Mieszkańcom Leśnicy poległym podczas 1. wojny światowej”.
Skręcając w lewo w ul. Rubczaka można podejść do pięknie odnowionej stacji Wrocław Leśnica.

Stacja Wrocław Leśnica powstała na zbudowanej w 1844 r. linii kolejowej Wrocław – Legnica, przedłużonej kilka lat później do Drezna i Berlina. Budynek dworca powstał ok. 1860 r. i posiada skromny klasycystyczny charakter. W latach 1910-11 zbudowano położony najbliżej dworca peron, gdzie docierały pociągi podmiejskie z Wrocławia, 2 lata później powstały wiaty i przejścia podziemne. Budynek dworca został wyremontowany w latach 2010-11, w latach 2012-13 zmodernizowano stację i wyremontowano wiaty. Przy przebudowie uszanowano zabytkowy charakter stacji, zachowano nawet dawną czcionkę na tablicach. Ruch na zmodernizowanej trasie Wrocław – Zgorzelec obsługują Koleje Dolnośląskie.


Szlak żółty biegnie dalej do Lutyni.

Dodaj komentarz