Szlak żółty Zakrzów Kotowice – Siechnice – Święta Katarzyna (Szlak im. B. Turonia)

Kategoria: Szlaki piesze gminy Siechnice, Szlaki piesze powiatu wrocławskiego, Szlaki piesze Równiny Wrocławskiej
Tagi: ,

Szlak żółty Zakrzów Kotowice – Siechnice – Święta Katarzyna
Zakrzów Kotowice – (7,6 km) Siechnice – (9,9 km) Święta Katarzyna
Odcinek szlaku żółtego dookoła Wrocławia. Biegnie Doliną Odry, początkowo przez Lasy Siechnickie, później terenem zabudowanym. Nawierzchnia – głównie drogi bite i gruntowe, w miejscowościach ulice. Po drodze można zobaczyć Jezioro Dziewicze i osiedle fabryczne w Siechnicach.


Trasa zaczyna się w pobliżu położonej w środku lasu stacji Zakrzów Kotowice (gm. Siechnice), znajdującej się na linii kolejowej Wrocław Brochów – Jelcz-Laskowice, zbudowanej w 1909 r. Stacja obsługuje tak naprawdę pobliskie Kotowice, do wsi Zakrzów jest stąd aż 5 km.


Początkowy odcinek szlaku wiedzie przez Lasy Siechnickie, rosnące w Dolinie Odry i ma zagmatwany przebieg. Ze stacji idziemy drogą bitą na południe, na skrzyżowaniu z ul. Kolejową docieramy do szlaku biegnącego z Czernicy i skręcamy w drogę bitą w prawo a po chwili w niewyraźną ścieżkę również w prawo. Idziemy wzdłuż strugi i skręcamy dwukrotnie w lewo, droga leśna doprowadza nas na brzeg dużego starorzecza Odry, zwanego Jeziorem Dziewiczym.

Jezioro Dziewicze – dawne starorzecze, położone w Dolinie Odry, koło Kotowic. Ma długość 800 m i szerokość do 60 m, dobre miejsce do uprawiania czynnej rekreacji i wędkowania. Występują tu różne gatunki kaczek, perkozy, łyski i trzciniak. Na południowym brzegu stanowisko lilii złotogłów, w okolicznych lasach stanowiska kaliny koralowej, kruszyny pospolitej, barwinka pospolitego i konwalii majowej.

Przy jeziorze skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż brzegu, mijając dawną rybaczówkę. Okrążamy jezioro, na jego południowym brzegu skręcamy w lewo w ścieżkę i po chwili w prawo, w kierunku równolegle biegnącej drogi bitej. Skręcamy na niej w prawo, docieramy na skraj lasu, wkraczając na teren miasta Siechnice i skręcamy ponownie w prawo na przejazd kolejowy.

Siechnice – miasto położone w Dolinie Odry, na granicy z Równiną Wrocławską. Wzmiankowane w 1253 r., kiedy nadano je wrocławskiemu szpitalowi św. Elżbiety. Najpóźniej w 1323 r. dobra przeszły w ręce Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, którzy posiadali je do 1810 r. Wieś została zniszczona w czasie wojny 30-letniej, odbudowano ją w latach 1649-52. W latach 1675 i 1792 dotykał ją pożar, 1578, 1785 i 1997 to daty wielkich powodzi. W 1810 r. majątek przeszedł w ręce pruskiego skarbu państwa, od 1923 r. był w zarządzie Instytutu Doświadczalnego Hodowli Zwierząt. W latach 1945-97 mieścił się tu Zootechniczny Ośrodek Doświadczalny. W 1909 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Wrocław – Jelcz-Laskowice – Opole. Również w 1909 r. rozpoczęto budowę elektrowni, powstała też wtedy fabryka karbidu, po 1945 r. przekształcona na hutę. W latach 1989-96 została ona zlikwidowana a budynki rozebrano, pozostała tylko potężna hałda odpadów poprodukcyjnych. W Siechnicach istniały wieża mieszkalno-obronna i dwór, niezachowane do naszych czasów. Gospodarstwo Ogrodnicze Siechnice posiada największą jednolitą powierzchnię pod szkłem w Europie. W 1997 r. Siechnicom nadano prawa miejskie ale mimo to znajdowały się w gminie Święta Katarzyna. Siedzibę gminy przeniesiono do Siechnic 1.01.2010 r.
Za przejazdem skręcamy w leśną ścieżkę w lewo, idziemy wzdłuż starorzecza i przechodzimy pod wiaduktem kolejowym, wracając na drogę bitą, gdzie skręcamy w prawo. W okolicy starorzecza Oławy błotnista droga przechodzi pod kolejnym wiaduktem kolejowym, na skraju lasu pojawia się nawierzchnia z płyt betonowych.

Na szosie z Blizanowic skręcamy w lewo, przekraczając Oławę Mostem Oławskim.

Ul. Polną mijamy po lewej młyn, docieramy do Elektrociepłowni Czechnica i przechodzimy przez kolejny przejazd kolejowy.


Skręcamy w prawo w ul. Fabryczną, mijając po prawej ciekawe osiedle fabryczne z lat międzywojennych.
W 1909 r. powstała tu elektrownia, rozbudowana w latach 20. XX w. W latach 1979-83 przebudowano ją na elektrociepłownię. Kompleks budynków, ukończono w 1926 r. wg projektu Richarda i Paula Erlichów. Przy elektrociepłowni powstał kompleks budynków mieszkalnych i administracyjnych o cechach architektury modernistycznej, z bramą przejazdową i furtą o półkolistych łukach.

Na rondzie skręcamy w lewo w ul. Kolejową i mijamy po prawej stację w Siechnicach, zbudowaną ok. 1909 r., za torami znajduje się teren dawnej huty.


Przechodzimy na światłach przez szosę nr 94 Wrocław – Brzeg, mijając po prawej wiadukt nad torami.

Biegnącą przez nowe osiedla ul. Świętej Katarzyny opuszczamy Siechnice i wkraczamy na teren Świętej Katarzyny.

Ul. Główna prowadzi nas do przejazdu koło stacji Święta Katarzyna, położonej na magistrali E-30 Wrocław – Opole, zbudowanej na odcinku do Oławy w 1842 r. (najstarsza linia kolejowa na ziemiach polskich). Tutaj kończy się nasza trasa, szlak żółty biegnie dalej do Biestrzykowa.

Dodaj komentarz