Brzezinki

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej. Warto zobaczyć: Drewniany kościół Narodzenia NMP zbudowany ok. 1550 r. przez protestantów, na miejscu wcześniejszego, rozbudowany w 1693 r. Posiada konstrukcję zrębową, …

Gierałcice

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej. Warto zobaczyć: Drewniany kościół ewangelicki, pierwotnie kaplica grobowa Gierałtowskich (XV/XVI w.) w 1560 r. przejęta przez protestantów, w 1617 r. rozbudowana na …

Komorzno

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Na terenie wsi odkryto stanowiska ludności kultury łużyckiej sprzed 2500 lat, kultury przeworskiej oraz grodziska z X-XIV w. Obecna wieś wzmiankowana była …

Krzywiczyny

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej. Na terenie wsi odkryto osadę kultury łużyckiej sprzed 3 tys. lat i drugą, średniowieczną. W latach 1853-1945 własność rodziny Watzdorf. Warto zobaczyć: …

Rożnów

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej. Warto zobaczyć: Drewniany kościół Świętej Trójcy, wzmiankowany w 1376 r., w 1530 r. przejęty przez protestantów, obecny z 1788 r. Konstrukcji zrębowej, …

Świniary Wielkie

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Bartłomieja z 1762 r., konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, nakrytą dachem namiotowym. Wewnątrz ołtarz główny z …

Wierzbica Dolna

Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej. Warto zobaczyć: Drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Św. zbudowany przez ewangelików w 1688 r. z fundacji Melchiora von Studnitza, zrekonstruowany ok. 1939 r., …

Biskupice

Wieś w gminie Byczyna, położona na Równinie Oleśnickiej, przy szosie i linii kolejowej Kluczbork – Kępno. Wzmiankowana w 1393 r., do k. XV w. własność kościelna, stąd pochodzi nazwa miejscowości. …

Gołkowice

Wieś w gminie Byczyna, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Kluczbork – Kępno. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela z 1767 r., orientowany, o konstrukcji zrębowej, ze słupową wieżą. …

Jakubowice

Wieś w gminie Byczyna, położona na Równinie Oleśnickiej. Warto zobaczyć: Poewangelicki drewniany kościół MB Królowej Polski z 1585 r., odnowiony w 1931 r., konstrukcji zrębowej ze słupową wieżą. Zespół folwarczny …

Miechowa

Wieś w gminie Byczyna, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Jacka o konstrukcji zrębowej, z niewielką wieżyczką konstrukcji słupowej, zbudowany w 1529 r., gruntownie przebudowany w 1628 …

Proślice

Wieś w gminie Byczyna, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad rzeką Pratwą. Warto zobaczyć: Drewniany kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1580 r., przebudowany w XVIII w., zrębowy ze słupową wieżą …

Popielów

Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Brzeg – Dobrzeń Wielki i linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Opole. W 1292 r. wzmiankowano tu kapłana. W 1909 r. …

Dobrzeń Wielki

Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów, od której odchodzi szosa do Brzegu i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice. Wzmiankowana w 1228 r. …

Czarnowąsy

Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice, przy ujściu Małej Panwi do Odry. Wzmiankowana w 1228 r., …

Ochodze

Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków, na skraju Borów Niemodlińskich. Wzmiankowana w 1295 r., mieszkańcy płacili dziesięcinę dla kościoła w Chrząszczycach. Od 1536 …

Zakrzów Turawski

Wieś w gminie Turawa, położona na Równinie Opolskiej. Wzmiankowana w 1593 r., była częścią Zębowic. W 1679 r. własność Blankowskich, istniał wtedy młyn i kaplica, w 1847 r. powstała szkoła. …

Bierdzany

Wieś w gminie Turawa, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole-Kluczbork, od której odchodzą szosy do Olesna i Ozimka. Wzmiankowana w 1279 r., w XVII w. istniały tu: młyn wodny, …

Kolanowice

Wieś w gminie Łubniany, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Wzmiankowana w 1250 r. W 1725 r. istniał tu młyn, w 1784 r. wzmiankowano szkołę. W 1936 r. hitlerowcy …

Kuźniczysko

Wieś w gminie Trzebnica, położona w Kotlinie Żmigrodzkiej. W 1250 r. teren ten zakupiła od ks. Henryka III opatka klasztoru cysterek w Trzebnicy – Gertruda. Opatka Agnieszka II w 1355 …

Świba

Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Wrocław – Kępno – Wieruszów – Warszawa i linii kolejowej Kępno – Herby Nowe. Wzmiankowana w 1266 r. jako własność …

Olszowa

Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskie, przy szosie Wrocław – Kępno – Wieruszów – Warszawa. Wzmiankowana w 1266 r. jako dobra rycerskie.

Kierzno

Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1266 r. jako własność komesa Strzałka, W XV w. własność Niesobów. W 1660 r. przenieśli się tu z Wieruszowa bracia …

Donaborów

Wieś w gminie Baranów, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1219 r., w XVI w. królewszczyzna, przeniesiona w 1565 r. na prawo czynszowe. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Marcina, ufundowany …

Laski

Wieś w gminie Trzcinica, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Teren zamieszkany w okresie prehistorycznym, w czasie wykopalisk w latach 1925-29, odkryto największy w Polsce …

Wielki Buczek

Wieś w gminie Rychtal, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Wieś wzmiankowana w 1271 r. jako własność biskupów wrocławskich, wyludniona wskutek epidemii i na nowo …

Proszów

Wieś w gminie Rychtal, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1245 r. jako własność biskupów wrocławskich. Nazwa wsi wywodzi się od rycerza Prosza. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Rocha z …

Drożki

Wieś w gminie Rychtal, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1310 r. Wojska polskie wkroczyły tu 19 stycznia 1920 r. Warto zobaczyć: Drewniany kościół św. Jana Nepomucena z 1843 r., …

Słupia pod Bralinem

Wieś w gminie Perzów, leżąca na południowym skraju Wzgórz Ostrzeszowskich, na południowym zboczu Góry Celnej. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa. Wg legendy stał tu za czasów pogańskich słup, który, …

Bralin

Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich, na terenie historycznego Śląska. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa i nieczynna linia kolejowa Oleśnica – …

Olesno

Miasto powiatowe (10 tys. mieszkańców) w województwie opolskim, położone nad rzeką Stobrawą, przy szosie i linii kolejowej Kluczbork – Lubliniec. Znaleziono tutaj ślady osadnictwa z epoki neolitu. Wzmiankowane w dokumencie …

Radawie

Wieś w gminie Zębowice, położona przy szosie do Turawy. Znaleziono tu ślady osadnictwa z epoki kamiennej. W 1. poł. XIII w. Silvius zbudował tu kaplicę z relikwiami Krzyża Św. W …

Żytniów

Wieś w gminie Rudniki, położona przy szosie do Olesna. W latach 1918-39 biegła tędy granica polsko-niemiecka. Warto zobaczyć Drewniany kościół św. Marcina, pierwotny wzmiankowany w 1312 r., zniszczony w pożarach …

Jaworzno

Wieś w gminie Rudniki, położona przy szosie do Radomska i Częstochowy i linii kolejowej Wieluń – Krzepice – Herby Nowe. Linię kolejową doprowadzono w 1926 r. Warto zobaczyć Drewniany kościół …

Biskupice

Wieś położona w zachodniej części gminy Radłów. Warto zobaczyć Kościół św. Jacka z 1784 r., wzniesiony przez ewangelików z fundacji właściciela okolicznych wsi, Christiana Gottlieba von Jordan. Wewnątrz rokokowy ołtarz …

Wierzbie

Wieś w gminie Praszka, położona przy szosie do Wielunia. Wzmiankowana w 1381 r. Warto zobaczyć Drewniany kościół św. Leonarda Opata z pocz. XVI w., przebudowany w latach 1971-74. Posiada konstrukcję …

Wachów

Wieś w gminie Olesno, położona na południowy zachód od miasta. Wzmiankowana już w 1244 r., nazwa wywodzi się od rodu Wachowskich. Warto zobaczyć Drewniany kościół św. Wawrzyńca pierwotny wzmiankowany w …

Stare Olesno

Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie i linii kolejowej do Kluczborka. Była niegdyś własnością Kosickich, Paczyńskich, Frankenbergów, Maltitzów i rodu von Lieres und Wilkau. W 1883 r. doprowadzono linię …

Sowczyce

Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie i linii kolejowej do Lublińca. Wzmiankowana w końcu XII w. W 1753 r. zakupiona przez Fryderyka Leopolda hr. Gesslera, generała kawalerii pruskiej. W …

Boroszów

Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie i dawnej linii kolejowej do Gorzowa Śl. Wzmiankowana w 1300 r. jako własność kanoników regularnych. W 1679 r. własność Franckenbergów. W 1899 r. …

Lasowice Wielkie

Wieś gminna w powiecie kluczborskim, położona przy szosie Opole – Kluczbork. Wzmiankowana w XIII w., od 2006 r. siedziba gminy Lasowice Wielkie. Warto zobaczyć Drewniany kościół Wszystkich Świętych z 1599 …